Home ⁄ Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo

Lako uspostavite i obustavite saradnju
sa distributerima
 
 

1. Kako biste mogli da poručujete, potrebno je najpre da ostvarite saradnju sa distributerima.
2. Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Upravljanje distributerima“.
3. Kliknite na ikonicu lupe u gornjem desnom uglu, ukucajte naziv distributera sa kojim želite da sarađujete i kad se pojavi u listi kliknite na njega.
4. Otvoriće vam se novi prozor sa osnovnim informacijama o distributeru. Kliknite na dugme „Zahtevaj saradnju“ ispod logoa distributera.
5. Kod distributera kojem ste poslali zahtev sada stoji „Čeka se odgovor“.
6. Kada distributer odgovori na vaš zahtev, bićete obavešteni preko aplikacije kao i putem maila.
7. Takođe, distributer može dodati komentar prilikom prihvatanja/odbijanja saradnje koji možete pročitati u mailu.
8. Kada ponovo uđete u aplikaciju, kod distributera sa kojima sarađujete sada stoji „Saradnja ostvarena“.
9. Distributeri sa kojima sarađujete sada se nalaze u listi distributera koje birate prilikom poručivanja.
10. Ukoliko želite da prekinete saradnju sa nekim distributerom ili poništite zahtev za saradnju koji ste poslali, idite na pregled distributera i kliknite na dugme „Prekini saradnju“ ispod logoa distributera.
11. Dobićete obaveštenje da prekidom saradnje nećete moći da poručujete, primate obaveštenja, promocije i podsetnike. Ukoliko ste sigurni, klinite „Potvrdi“.


Unesite ime artikla
 
 
Unesite željenu količinu
 
 
Izaberite adresu dostave
 
 
Dodatne opcije
 
 
Pošaljite porudžbinu
 
 
Detalji porudžbine
 
 

1. Uđite u karticu „Porudžbine“ i započnite novu porudžbinu klikom na kružić u donjem desnom uglu.
2. Da biste mogli da izaberete željene artikle, prvo morate izabrati jednog distributera iz liste ponuđenih.
3. Dodajte novi artikal tako što ćete krenuti sa unošenjem naziva željenog artikla.
4. Naznačite da li odabrani artikal želite da poručite na komad, paket, kilogram ili na litar.
5. Povećajte ili smanjite količinu komada/paketa/kg/l uz pomoć numeričke tastature.
6. Kada ste dodali sve artikle, kliknite „Dalje“.
7. Izaberite adresu dostave.
8. Pored postojećih adresa dostave, prilikom kreiranja nove porudžbine možete dodati novu adresu dostave klikom na dugme „+“ pored padajućeg menija sa postojećim adresama.
9. Unesite sve potrebne informacije o novom lokalu, pa kliknite „Sačuvaj“.
10.Kao podrazumevano ime porudžbine stoji današnji datum, međutim vi možete promeniti ime porudžbine kako biste lakše ispratili porudžbine koje šaljete, na primer, „Porudžbina za lokal 2“.
11. Ukoliko želite, možete prilikom slanja porudžbine dodati napomenu za distributera. (Npr: „Odgovara nam isporuka u bilo koje doba dana.“)
12. Odaberite okviran datum i vreme isporuke (nije obavezno), kao i tip plaćanja i da li želite povrat artikla/ambalaže, zatim kliknite na „Pregledaj“.
13. Još jednom pregledajte porudžbinu pre slanja kako biste se uverili da su sve stavke tačne.
14. Ukoliko je sve u redu, kliknite „Pošalji“, i dobićete obaveštenje da je vaša porudžbina poslata.
15. Vaša porudžbina se sada nalazi u kartici „Poslate porudžbine“, i ima status „Poslata“. Kada distributer pregleda vašu porudžbinu status se menja u „Pregledana“. Takav status će imati dokle god distributer ne prihvati ili odbije vašu porudžbinu.
16. Kada distributer prihvati ili odbije vašu porudžbinu, stiže vam obaveštenje.
17. Distributer takođe može da unese neku napomenu prilikom obrade porudžbine. Ukoliko je distributer imao neki komentar, videćete oznaku u gornjem levom uglu porudžbine.
18. Klikom na obaveštenje možete da pogledate koja porudžbina je u pitanju, i pročitate napomenu distributera (ukoliko je ima).
19. Status vaše porudžbine je promenjen u „Prihvaćena“ ili „Odbijena“.

1. Idite u listu svih poslatih porudžbina u kartici „Porudžbine“.
2. Pronađite porudžbinu koju želite da ponovo pošaljete i klinite na dugme „Ponovi“.
3. Ukoliko niste sigurni koju porudžbinu želite da ponovite, možete pregledati detalje porudžbine ukoliko kliknete bilo gde na prethodno poslatu porudžbinu.
4. Kada kliknete na dugme „Ponovi“, ukoliko ne želite da menjate odabrane artikle ili njihovu količinu, kliknite „Dalje“.
5. Takođe, imate mogućnost da dodate nove artikle, izbrišete one koje ne želite da poručite, ili promenite količinu. Kada ste izvršili željene promene, kliknite „Dalje“.
6. Informacije kao što su adresa dostave, tip plaćanja, i da li želite povrat artikla/ambalaže su sačuvani iz prethodne porudžbine i te informacije možete izmeniti ili ostaviti kao što su bile u prethodnoj porudžbini.
7. Odaberite okviran datum i vreme isporuke (nije obavezno), kliknite na „Pregledaj“ i još jednom proverite sve informacije.
8. Ukoliko je sve u redu, kliknite „Pošalji“, i dobićete obaveštenje da je vaša porudžbina poslata.
9. Vaša porudžbina sada ima status „Poslata“. Kada distributer pregleda vašu porudžbinu status se menja u „Pregledana“. Takav status će imati dokle god distributer ne prihvati ili odbije vašu porudžbinu.
10. Kada distributer prihvati ili odbije vašu porudžbinu, stiže vam obaveštenje.
11. Klikom na obaveštenje možete da pogledate koja porudžbina je u pitanju.
12. Status vaše porudžbine je promenjen u „Prihvaćena“ ili „Odbijena“.

Verifikujte, izmenite i prosledite
distributerima porudžbine ostalog osoblja.
 
 

1. Samo korisnici kojima je omogućena ta opcija, mogu slati porudžbine direktno distributeru.
2. Ukoliko ste vi administrator, ili vam je omogućena ova opcija od strane administratora, vama će pristizati porudžbine od osoblja koje nema ovu opciju, koje ćete vi dalje prosleđivati.
3. Kada vam pristigne porudžbina od drugih korisnika, dobićete obaveštenje. Klikom na obaveštenje ili ikonicu u gornjem desnom uglu u kartici „Porudžbine“ uđite u „Pristigle porudžbine“.
4. Pristiglu porudžbinu možete da pregledate, i zatim prosledite distributeru.
5. Ukoliko želite, klikom na dugme „Prosledi“ možete po potrebi da unesete neke izmene u porudžbinu, i onda da je prosledite distributeru.
6. Dokle god ne prosledite porudžbinu distributeru, ona će se nalaziti u kartici „Pristigle porudžbine“. Čim je prosledite, porudžbina će se pojaviti u kartici „Poslate porudžbine“.

Nastavite sa kreiranjem započete porudžbine.Nastavite sa kreiranjem
započete porudžbine.
 
 

1. Ukoliko ste u bilo kom trenutku prekinuli proces kreiranja porudžbine, vaša porudžbina će biti sačuvana i možete nastaviti sa njenim kreiranjem. U kartici „Porudžbine“, kliknite na ikonicu filtera u gornjem desnom uglu, i idite u „Započete porudžbine“.
2. Kliknite na dugme „Izmeni“ i nastavite sa unošenjem artikala, zatim kliknite „Dalje“.
3. Ukoliko ste prethodno uneli sve potrebne artikle, možete odmah kliknuti „Dalje“.
4. Izaberite adresu dostave, datum i vreme, dodatne informacije, i kliknite „Pregledaj“.
5. Ukoliko je sve u redu, kliknite „Pošalji“.
6. Vaša porudžbina sada ima status „Poslata“. Kada distributer pregleda vašu porudžbinu status se menja u „Pregledana“. Takav status će imati dokle god distributer ne prihvati ili odbije vašu porudžbinu.
7. Kada distributer prihvati ili odbije vašu porudžbinu, stiže vam obaveštenje.
8. Klikom na obaveštenje možete da pogledate koja porudžbina je u pitanju.
9. Status vaše porudžbine je promenjen u „Prihvaćena“ ili „Odbijena“.

Brisanje započete porudžbine
1.U kartici „Porudžbine“, kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu, i idite u „Započete porudžbine“.
2. Kliknite na ikonicu kante u gornjem desnom uglu.
3. Da biste obrisali željenu započetu porudžbinu, kliknite na ikonicu kante koja se pojavila uz svaku započetu porudžbinu.
4. Kada ste završili sa brisanjem, kliknite na ikonicu „x“ u gornjem desnom uglu.
*Možete obrisati samo započete porudžbine, ne poslate.


Odaberite tip povrata
 
 
Unesite broj fakture
 
 
Izaberite adresu dostave
 
 
Pošaljite povrat
 
 
Detalji povrata
 
 

1. Uđite u karticu „Povrati“ i započnite novi povrat klikom na kružić u donjem desnom uglu.
2. Da biste mogli da izaberete željene artikle, prvo morate izabrati jednog distributera iz liste ponuđenih.
3. Izaberite tip povrata.
4. Dodajte novi artikal tako što ćete krenuti sa unošenjem naziva željenog artikla.
5. Naznačite da li odabrani artikal želite da vratite na komad, paket, kilogram ili na litar.
6. Povećajte ili smanjite količinu komada/paketa/kg/l uz pomoć numeričke tastature.
7. Kada ste dodali sve artikle, kliknite „Dalje“.
8. Izaberite adresu dostave.
9. Pored postojećih adresa dostave, prilikom kreiranja novog povrata možete dodati novu adresu dostave klikom na dugme „+“ pored padajućeg menija sa postojećim adresama.
10. Unesite sve potrebne informacije o novom lokalu, pa kliknite „Sačuvaj“.
11. Unesite broj fakture.
12. Ukoliko želite, možete prilikom slanja povrata dodati napomenu za distributera.
13. Zatim kliknite na „Pregledaj“.
14. Još jednom pregledajte povrat pre slanja kako biste se uverili da su sve stavke tačne.
15. Ukoliko je sve u redu, kliknite „Pošalji“, i dobićete obaveštenje da je vaš povrat poslat.
16. Vaš povrat se sada nalazi u kartici „Svi povrati“, i ima status „Poslat“. Kada distributer pregleda vaš povrat status se menja u „Pregledan“. Takav status će imati dokle god distributer ne prihvati ili odbije vaš povrat.
17. Kada distributer prihvati ili odbije vaš povrat, stiže vam obaveštenje.
18. Distributer takođe može da unese neku napomenu prilikom obrade povrata. Ukoliko je distributer imao neki komentar, videćete oznaku u gornjem levom uglu povrata.
19. Klikom na obaveštenje možete da pogledate koji povrat je u pitanju, i pročitate napomenu distributera (ukoliko je ima).
20. Status vašeg povrata je promenjen u „Prihvaćen“ ili „Odbijen“.

Verifikujte, izmenite i prosledite
distributerima povrate ostalog osoblja.
 
 

1. Samo korisnici kojima je omogućena ta opcija, mogu slati povrate direktno distributeru.
2. Ukoliko ste vi administrator, ili vam je omogućena ova opcija od strane administratora, vama će pristizati povrati od osoblja koje nema ovu opciju, koje ćete vi dalje prosleđivati.
3. Kada vam pristigne povrat od drugih korisnika, dobićete obaveštenje. Klikom na obaveštenje ili ikonicu u gornjem desnom uglu u kartici „Povrati“ uđite u „Pristigli povrati“.
4. Pristigli povrat možete da pregledate, i zatim prosledite distributeru.
5. Ukoliko želite, klikom na dugme „Prosledi“ možete po potrebi da unesete neke izmene u povrat, i onda da ga prosledite distributeru.
6. Dokle god ne prosledite povrat distributeru, on će se nalaziti u kartici „Pristigli povrati“. Čim ga prosledite, povrat će se pojaviti u kartici „Poslati povrati“.

Nastavite sa kreiranjem započetog povrata.Nastavite sa kreiranjem
započetog povrata.
 
 

1. Ukoliko ste u bilo kom trenutku prekinuli proces kreiranja povrata, vaš povrat će biti sačuvan i možete nastaviti sa njegovim kreiranjem. U kartici „Povrati“, kliknite na ikonicu filtera u gornjem desnom uglu, i idite u „Započeti povrati“.
2. Kliknite na dugme „Izmeni“ i nastavite sa unošenjem artikala, zatim kliknite „Dalje“.
3. Ukoliko ste prethodno uneli sve potrebne artikle, možete odmah kliknuti „Dalje“.
4. Izaberite adresu dostave, unesite broj fakture, dodajte napomenu (ovo je opciono), i kliknite „Pregledaj“.
5. Ukoliko je sve u redu, kliknite „Pošalji“.
6. Vaš povrat sada ima status „Poslat“. Kada distributer pregleda vaš povrat status se menja u „Pregledan“. Takav status će imati dokle god distributer ne prihvati ili odbije vaš povrat.
7. Kada distributer prihvati ili odbije vaš povrat, stiže vam obaveštenje.
8. Klikom na obaveštenje možete da pogledate koji povrat je u pitanju.
9. Status vašeg povrata je promenjen u „Prihvaćen“ ili „Odbijen“.

Brisanje započetog povrata
1.U kartici „Povrati“, kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu, i idite u „Započeti povrati“.
2. Kliknite na ikonicu kante u gornjem desnom uglu.
3. Da biste obrisali željeni započeti povrat, kliknite na ikonicu kante koja se pojavila uz svaki započeti povrat.
4. Kada ste završili sa brisanjem, kliknite na ikonicu „x“ u gornjem desnom uglu.
*Možete obrisati samo započete povrate, ne poslate.

Statusi porudžbina
 
 
Započnite novu porudžbinu
 
 
Kada distributer obradi porudžbinu
dobićete obaveštenje
 
 

1. Bićete obavešteni o svim promenama statusa porudžbine/povrata („Prihvaćen/a“, „Odbijen/a“), kao i o statusu zahteva za saradnju sa distributerom.
2. Kada vam stigne novo obaveštenje, na kartici „Obaveštenja“ stajaće broj pristiglih obaveštenja koja niste pregledali.
3. Klikom na karticu „Obaveštenja“ možete pristupiti svim primljenim obaveštenjima. Obaveštenja koja još uvek niste pregledali biće trenutno zasenčena.
4. Klikom na obaveštenje možete da pregledate komentar distributera, ukoliko ga ima.
5. Da biste obrisali obaveštenja, kliknite na ikonicu kante u gornjem desnom uglu.
6. Odaberite obaveštenja koja želite da obrišete i ponovo kliknite na ikonicu kante.
7. Kada ste završili sa brisanjem, ili kada želite da prekinete brisanje, kliknite na ikonicu „x“.
8. Obaveštenja koja takođe možete primati u aplikaciji mogu biti: obaveštenja pretplate, obaveštenja od strane distributera, kao i podestnici za porudžbine od strane distributera sa kojima imate saradnju.

Izmenite informacije o adresi dostaveIzmenite informacije
o adresi dostave
 
 
Dodajte novu adresu dostave
 
 

Dodavanje nove adrese dostave
1. Idite u karticu „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Adrese dostave“.
2. Kliknite na kružić u donjem desnom uglu.
3. Unesite sve potrebne podatke (naziv, PIB i adresu lokala).
4. Ukoliko su svi podaci tačni, kliknite „Sačuvaj“.
Izmena adrese dostave
1. Idite u karticu „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Adrese dostave“.
2. Kliknite na tri tačkice kod adrese koju želite da izmenite.
3. Odaberite opciju „Izmeni adresu“.
4. Unesite željene izmene, pa kliknite „Sačuvaj“.
5. Jedini podatak koji ne možete izmeniti jeste PIB.
Brisanje adrese dostave
1. Idite u karticu „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Adrese dostave“.
2. Kliknite na tri tačkice kod adrese koju želite da obrišete.
3. Odaberite opciju „Obriši adresu“.
4. Dobićete poruku sadržine: „Da li ste sigurni da želite da obrišete adresu dostave?“.
5. Ako ste sigurni, klinite „Da“.

Dodajte novog korisnika
 
 
Dozvolite ili onemogućite direktno
slanje porudžbina distributeru
 
 

1. Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Korisnici“.
2. Ovde možete dodati nove korisnike, kao i izmeniti postojeće.
3. Kako biste izmenili korsnika, kliknite na tri tačkce pored njegovog imena i odaberite opciju „Izmeni korisnika“.
4. Email je jedini podatak koji ne možete promeniti.
5. Kada ste uneli sve željene izmene, kliknite „Sačuvaj“.

Pregledajte sve dodatne opcije
 
 

1. Ukoliko želite da nadogradite svoj nalog i otključate dodatne opcije, pozovite našu korisničku podršku kako bismo zajedno skrojili onu opciju koja najviše odgovara vašem poslovanju.

Izmenite podatke iz vašeg naloga
 
 

Podešavanja profila
1. U kartici „Podešavanja“ – „Podešavanje profila“ možete izmeniti lične podatke iz vašeg naloga, i to: ime, prezime, telefon i adresu. Email sa kojim se logujete u aplikaciju ne možete promeniti.
2. U „Podešavanjima profila“ možete još da:
– promenite lozinku
– uključite/isključite obaveštenja
Menjanje podataka o kompaniji
1. Idite u karticu „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Podaci o kompaniji“.
2. Podaci koje možete promeniti su: email, telefon, kao i adresa kompanije.
3. Podaci koje ne možete promeniti su: naziv kompanije i PIB.
4. Kada ste uneli sve željene izmene, kliknite „Sačuvaj“.
Kontaktiranje korisničke podrške
1. Idite u karticu „Podešavanja“ – „Pomoć i podrška“ – „Korisnička podrška“.
2. Možete kontaktirati korisničku podršku na dva načina: slanjem poruke i pozivom.
3. Da biste poslali poruku, kliknite na ikonicu poruke i pojaviće vam se dijalog. Unesite svoju poruku i kliknite „Pošalji“. Mi ćemo se potruditi da vam u najkraćem mogućem roku odgovorimo na vaš mail. Ovim putem možete kontaktirati korisničku podršku kad god želite.
4. Da biste pozvali korisničku podršku, kliknite na ikonicu slušalice. Time ćete direktno iz aplikacije pozvati naš tim za korisničku podršku koji će se potruditi da vam u što kraćem roku reši probleme i nedoumice. Korisničku podršku putem telefona možete dobiti svakog radnog dana od 9-17 časova.
Ostala podešavanja
U kartici „Podešavanja“ možete još:
-Poslati nam vaše komentare i utiske o aplikaciji
-Pregledati korisničko uputstvo i najčešće postavljana pitanja, kao i Politiku privatnosti
-Se odlogovati

Najčešće postavljana pitanja

Kako mogu da skinem OrderEngine aplikaciju?
OrderEngine aplikaciju možete skinuti u Google Play prodavnici. Potrebno je da ukucate ključnu reč „orderengine“ kako bi vam se aplikacija pojavila u rezultatima pretrage. Kliknite na instaliraj, i proces instalacije će početi automatski.
Ukoliko vas je administrator dodao kao novog korisnika u aplikaciju, stićiće vam mail u kojem ćete biti obavešteni da ste dodati u aplikaciju, kao i instalacioni link uz objašnjenje kako da instalirate OrderEngine aplikaciju.
Zašto ne mogu da skinem/ažuriram aplikaciju?
OrderEngine aplikacija je podržana za verzije Android sistema od KitKat 4.4 do Oreo 8.0. Ukoliko vaša verzija ne spada pod navedene, nećete moći da skinete aplikaciju.
Ukoliko imate odgovarajuću Android verziju, proverite da li imate dovoljno memorije na vašem uređaju kako biste mogli da skinete/ažurirate aplikaciju. Ukoliko ste sigurni da imate dovoljno skladišne memorije na uređaju, probajte da obrišete keš memoriju kako biste rešili problem. Idite u podešavanja uređaja i pronađite opcije koje se odnose na skladišnu lokaciju i memoriju (storage data), pa zatim obrišite podatke koji su keširani na vašem uređaju.
Zašto ne mogu da se ulogujem u aplikaciju?
Da biste mogli da pristupite aplikaciji, morate najpre da kreirate nalog. Kada pristupite aplikaciji, kliknite na link „Registruj se“. Popunite sve potrebne podatke za vas kao korisnika, zatim podatke kompanije, i kliknite „Registruj se“.
Ukoliko pokušate da se ulogujete u aplikaciju, dobićete poruku da vaš nalog još nije aktivan. Nalog je kreiran, ali je najpre potrebno da verifikujete vašu email adresu klikom na link koji vam pošaljemo u mailu. Zatim je potrebno da izvršimo proveru podataka kompanije koje ste uneli. Kada verifikujemo podatke, dobićete obaveštenje na mail da je vaš nalog verifikovan i da možete pristupiti aplikaciji.
Takođe, aplikacija može biti nedostupna kratak vremenski period usled redovnog održavanja.
Zašto je neophodno da ostvarim saradnju sa distributerima?
Kako biste bili u mogućnosti da poručite artikle od distributera, morate najpre da pošaljete zahtev za saradnju, i da taj zahtev bude odobren. Odobravanje zahteva od strane distributera znači da oni prihvataju da primaju porudžbine od vas.
Kako da napravim novu porudžbinu?
Novu porudžbinu kreirate klikom na narandžasto dugme u donjem desnom uglu u kartici “Porudžbine”. Prvo morate izabrati željenog distributera, zatim artikle koje želite da poručite tako što ćete krenuti da kucate nazive. Naznačite da li odabrane artikle želite da poručite na komad, paket, kilogram ili na litar. Količinu željenog artikla/paketa možete povećavati ili smanjivati unošenjem željene količine na numeričkoj tastaturi. Kada ste izabrali sve željene artikle, kliknite na “Dalje”. Izaberite adresu dostave, okviran datum i vreme dostave (nije obavezno), tip plaćanja, kao i to da li želite povrat artikala i ambalaže. Kliknite na dugme “Pregledaj” i još jednom proverite da li su svi podaci tačni, i kliknite “Pošalji”.
Ukoliko imate neku napomenu za dobavljača, možete je dodati u okviru dodatnih opcija. („Dodaj napomenu“)
Uneo sam pogrešan datum i vreme isporuke. Kako to da ispravim?
Ukoliko ste uneli pogrešno vreme isporuke, ili ne želite da precizirate vreme i datum isporuke, kliknite na ikonicu „x“ u polju „Okvirno vreme isporuke“. Time ćete resetovati datum i vreme isporuke.
Zašto ne mogu da izaberem željene artikle?
Da biste izabrali željene artikle, morate prvo da izaberete distributera od kojeg želite da poručite. Takođe, ako nepravilno ukucate naziv artikla ili tražite artikl kojeg nema u asortimanu odabranog distrbutera, nećete dobiti nikakve rezultate pretrage artikala.
Kako da uspostavim saradnju sa distributerom?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Upravljanje distributerima“. Unesite ime distributera sa kojim želite da sarađujete i kliknite. Otvoriće vam se novi prozor sa osnovnim informacijama o distributeru. Kliknite na dugme „Zahtevaj saradnju“ ispod logoa distributera.
Kada distributer prihvati ili odbije saradnju, stićiće vam mail kao i notifikacija u samoj aplikaciji. Prilikom obrade vašeg zahteva, distributer može dodati napomenu koja će vam stići u mailu. Sve dok vam neko od distributera ne odobri zahtev za saradnju, nećete moći da poručite željene artikle.
Već duže vreme čekam na odgovor za saradnju sa distributerom. Šta da radim?
Postoji mogućnost da distributer nije pregledao vaš zahtev za saradnju ili da je pregledao, a nije odmah odgovorio. Ono što vi možete da uradite je da poništite zahtev za saradnju klikom na pregled distributera i dugme „Prekini saradnju“ pa da ga ponovo pošaljete.
Ukoliko ni posle ponovnog slanja ne dobijete odgovor, kontaktirajte našu podršku kako bi se problem rešio.
Poslao sam porudžbinu. Šta sada?
Kada pošaljete porudžbinu, njen status će biti označen kao “Poslata”, a kada distributer pregleda vašu porudžbinu, on će je prihvatiti ili odbiti. Kada distributer prihvati ili odbije porudžbinu, vama stiže obaveštenje, i status vaše porudžbine se menja u „Prihvaćena“ ili „Odbijena“.
Distributer takođe može dodati napomenu za vas prilikom obrade porudžbine. Ukoliko postoji neka napomena distributera, videćete oznaku u gornjem levom uglu. Napomenu možete pročitati u prikazu detalja porudžbine, klikom na samu porudžbinu kao i klikom na obaveštenje.
Slučajno sam izašao iz aplikacije prilikom kreiranja nove porudžbine. Da li sada moram da krenem ispočetka?
Ne. Ukoliko u bilo kom trenutku prekinete sa kreiranjem porudžbine i izađete iz aplikacije, vaša porudžbina će ostati sačuvana u kartici “Započete porudžbine” gde uvek možete nastaviti sa kreiranjem porudžbine, ili da je izbrišete ukoliko želite.
Da li mogu jednu porudžbinu da šaljem više puta?
Svaku porudžbinu koju ste poslali, možete u svakom trenutku ponoviti bez potrebe da ponovo unosite sve artikle koje, na primer, redovno poručujete. U kartici “Poslate porudžbine”, pronađite porudžbinu koju želite ponovo da pošaljete i kliknite na “Ponovi”. Ukoliko želite, možete izmeniti određene informacije, ili poslati bez izmena.
Zašto ne mogu jednim klikom na dugme “Ponovi” da pošaljem odmah porudžbinu bez izmena?
Datum i vreme isporuke su podaci koje ćete najverovatnije menjati čak i kada želite da ponovite porudžbinu bez izmene količine željenih artikala. Ukoliko ne želite da dodate nikakve izmene po pitanju artikala, samo kliknite “Dalje” na prvom ekranu, i zatim samo unesite novi rok isporuke i pošaljite porudžbinu.
Kako da obrišem porudžbine?
Započete porudžbine možete obrisati tako što kliknete na ikonicu kantice u gornjem desnom uglu, pa zatim kliknete opet na kanticu na pojedinačnoj porudžbini koju želite da obrišete. Kada ste završili, kliknite na ikonicu „x“ u gornjem desnom uglu.
Zašto ne mogu da obrišem neke porudžbine?
Ne možete brisati porudžbine koje su drugi korisnici poslali distributeru. Takođe, ne možete obrisati porudžbine koje su označene kao „Poslata“ ili „Pregledana“, odnosno, porudžbine koje distributer nije prihvatio/odbio.
Kako mogu da vidim porudžbine drugih korisnika?
Jedino administrator i korisnici kojima je dozvoljeno direktno slanje distributeru mogu videti pristigle porudžbine drugih korisnika (kojima nije dozvoljeno direktno slanje distributeru) odlaskom u karticu Porudžbine” – “Poslate porudžbine” i klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu. Kada vam stignu porudžbine od drugih korisnika, dobićete obaveštenje. Porudžbinu možete pregledati, po potrebi izmeniti, a zatim proslediti dobavljaču.
Kako mogu da dodam novu adresu za isporuku?
Novu adresu za isporuku možete dodati u kartici „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Adrese dostave“. Kliknite na narandžastu ikonicu u donjem desnom uglu, unesite sve potrebne informacije i kliknite „Sačuvaj“.
Novu adresu za isporuku možete uneti i prilikom slanja porudžbine. Pored padajućeg menija u kome su postojeće adrese dostave nalazi se znak „+“. Kiknite na njega, unesite sve potrebne informacije i kliknite „Sačuvaj“.
Koliko adresa za isporuku mogu uneti?
Možete dodati onoliko adresa za isporuku koliko vam je potrebno; ne postoji ograničen broj adresa koje se mogu uneti.
Napravio sam grešku prilikom dodavanja adrese dostave. Šta sada?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Adrese dostave“. Pronađite adresu koju želite da izmenite, zatim kliknite na tri tačkice, i odaberite „Izmeni adresu“. Unesite željene izmene, pa kliknite „Sačuvaj“.
Kako da obrišem adresu dostave?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanja kompanije“ – „Adrese dostave“ i kliknite na tri tačkice pored adrese koju želite da obrišete, i odaberite opciju „Obriši adresu“. Iskočiće vam dijalog koji vam traži da potvrdite brisanje adrese. Ukoliko ste sigurni, kliknite „da“.
Zašto ne mogu da obrišem adresu dostave?
Ukoliko je neko od korisnika vezan za određenu adresu, tu adresu nećete moći da obrišete. Najpre morate da odete u karticu “Podešavanja” – „Podešavanje kompanije“ – „Korisnici“. Kliknite na tri tačkice, pa odaberite „Izmeni korisnika“ i dodelite mu drugu adresu. Kada ni jedan korisnik više nije vezan za određenu adresu, moćićete da je obrišete.
Ne stižu mi obaveštenja da li je moja porudžbina prihvaćena ili odbijena. Šta da radim?
Idite u “Podešavanja” – “Obaveštenja” i proverite da li su obaveštenja aplikacije uključena.
Zašto ne mogu da pristupim aplikaciji?
Ukoliko vi niste administrator, moguće je da vam je administrator obrisao nalog ili promenio šifru. Kontaktirajte administratora i proverite da problem nije nešto od navedenog. Ukoliko ste sigurni da problem nije ništa od navedenog, kontaktirajte našu korisničku podršku kako bismo utvrdili u čemu je problem, i rešili ga u najkraćem mogućem roku.

Zašto mi je većina opcija u aplikaciji zaključana?
Ukoliko vam je istekla pretplata, većina opcija u aplikaciji će biti zaključana dokle god ne produžite postojeću pretplatu ili odaberete novu.
Kako da promenim podatke iz korisničkog naloga?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje profila“ – „Lični podaci“, pa unesite željene izmene i kliknite „Sačuvaj“. Podaci koje možete promeniti su: ime, prezime, broj telefona i adresa, a ne možete promeniti email adresu sa kojom se logujete.
Administrator takođe može izmeniti podatke ostalih korisnika odlaskom u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Korisnici“. Potrebno je kliknuti na tri tačkice i odabrati opciju „Izmeni korisnika“.
Kako da promenim podatke iz korisničkog naloga kompanije?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Podaci o kompaniji“, pa unesite željene izmene i kliknite „Sačuvaj“. Podaci koje možete izmeniti su: email, telefon, kao i adresu firme. Podaci koje ne možete izmeniti su: naziv kompanije i PIB.
Kako da promenim postojeći paket?
Ukoliko želite da promenite trenutni paket, ili pretplatu, idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje kompanije“ – „Paketi“ i odaberite željeni paket.
*Novi paket ćete moći da odaberete tek 7 dana pre isteka starog, a postaće aktivan tek kada stari paket istekne i kada mi evidentiramo uplatu.
Kako da promenim lozinku?
Idite u „Podešavanja“ – „Podešavanje profila“ – „Promeni lozinku“. Unesite staru lozinku, pa novu lozinku, a zatim je ponovite i kliknite „Sačuvaj“. Bićete automatski izlogovani iz aplikacije, pa se ponovo ulogujte koristeći mail i novu šifru.
Zaboravio sam lozinku. Šta da radim?
Na početnom ekranu na kojem se logujete u aplikaciju, imate link „Zaboravljena lozinka?“. Kliknite na link, zatim unesite email adresu sa kojom se logujete i kliknite „Pošalji“. Ulogujte se u vaš email, kliknite na dugme „Resetuj šifru“, unesite novu šifru, potvrdite je i kliknite na „Promeni šifru“.